Forskningssamarbeid

Forskning og utvikling er prioriterte områder for oss. Vi har en satsing på dette som er unik i et internasjonalt perspektiv.

Vi samarbeider med en rekke ledende høyskoler og universiteter, og i mange tilfeller med våre kunder. Vårt forskningsnettverk er en ressurs for deg som kunde når det gjelder unik kompetanse om materiale og hvordan det kan tas hånd om på best mulig måte. Vi søker også om forskningstilskudd for å starte opp og drive prosjekter som fører til nye gjenvinningsløsninger.

UNIKT PROFESSORAT I INDUSTRIELL MATERIALGJENVINNING

I ni år har vi finansiert et professorat i industriell materialgjenvinning ved Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg. Med professoratet har vi skapt en unik plattform innen forskning på gjenvinning. På noen få år har vi klart å forene et dedikert professorat, et tverrvitenskaplig kompetansesenter og en nasjonal forskerskole som samler avfallsforskere.

  • Del denne siden

Forskning: Fremtidens batterier

Litiumionbatterier utvikler seg hele tiden, og konsekvensen er at innholdet i dem endres. Vi jobber i dag med prosesser som gjør det mulig å gjenvinne mer og mer av innholdet.

Les mer 

Forskning: Neodym – et sjeldent metall

Neodymmagneter finnes i dag i mange nye tekniske produkter – i alt fra høyttalere til elektriske motorer. Men bare en liten andel av neodymmagnetene blir gjenvunnet, og behovet for å utvikle nye, effektive gjenvinningsløsninger er stort.

Les mer 

Forskning: Urban mining

Det finnes mange skatter «i dvale» rundt omkring oss. Byer regnes som fremtidens gruver for gjenvinning av alt slags materiale. Dette kalles Urban Mining og handler om å utvinne metaller fra for eksempel bygninger og infrastruktur.

Les mer