Avfall blir varme for Nybro Energi

Nybro kommunes nye kraftvarmeverk bruker hovedsakelig avfall som brensel. Et avfall som Stena Recycling, i et unikt samarbeid, har ansvaret for å forsyne dem med og i stor grad forhåndssortere. Energigjenvinningen av brenselet dekker hele 70 % av varmebehovet i Nybro kommune, og 25 % av hele strømbehovet.

Nybro kommune i Småland satser stort på miljøarbeid og skaper en grønn profil for både kommuneinnbyggerne og næringslivet. Det skrives et helt nytt kapittel når det bygges et nytt kraftvarmeverk – kommunens største enkeltsatsing noen gang. Frem til nå har det sydøstlige Sverige vært en hvit flekk på kartet når det gjelder tilgang på forbrenningsanlegg. Det satses omtrent 480 millioner på et nytt kraftvarmeverk ved Transtorp i utkanten av tettstedet Nybro, som skal produsere både klimavennlig fjernvarme og elektrisitet.

AVFALL SOM BRENSEL

Produktene blir enda mer bærekraftige siden det hovedsakelig er avfall som brukes som brensel. Gjennom et unikt samarbeid er det Stena Recycling som skal ha ansvaret for mesteparten av brenselforsyningen på cirka 60 000 tonn per år. Nybro Energi får dermed kortreist, klimavennlig brensel med jevn kvalitet.

I tillegg til å garantere for brensel har Stena ansvaret for forhåndssortering av avfallet på stedet, noe som gir en rekke positive miljøeffekter, f.eks. gjenvinning av store mengder jern og metaller som ellers hadde blitt brent i forbrenningskjele. Dette bidrar til at mer materiale føres tilbake til kretsløpet. Sortering av metaller på forhånd øker kvaliteten på forbrenningsasken, slik at mer avfall kan energigjenvinnes og gi varme og strøm. Det reduserer også negativ belastning på kjelen og dermed også fremtidige vedlikeholdskostnader som ellers hadde rammet kunden.

KLOKE TRANSPORTER

I dag går det mange transporter med skrapråvarer fra blant annet Stena Recyclings filial i Kalmar til bearbeiding i Halmstad. Gjennom samarbeidet med Nybro Energi åpner det seg muligheter for å fylle mange returtransporter til Nybro med førsteklasses brensel av gjenvunnet materiale. I løpet av våren 2016 settes det nye kraftvarmeverket i drift, og da kan Nybros innbyggere få både lys og varme fra det nye verket ute ved Transtorp. Energigjenvinningen av brenselet dekker hele 70 % av varmebehovet i Nybro kommune, og 25 % av hele strømbehovet.

  • Del denne siden