Produksjonsindustri

Jernskrot, metaller, farlig avfall i flytende eller fast form, elektronikk, plast og papir. Uansett hva du produserer, og hvordan virksomheten din ser ut, tar vi hånd om og gjenvinner alle typer avfall.

HELHETSLØSNING FOR DIN VIRKSOMHET

Stena Solutions er vår helhetsløsning der du får tilgang til all vår kompetanse og gode materialkunnskap. Det innebærer at avfallet ditt håndteres på en meget effektiv og lønnsom måte. Slik at du kan konsentrere deg om din virksomhet. I tillegg til å hente avfall kan vi også levere forskjellige typer oljer og smøremidler.

Vi har også veletablerte kanaler for videresalg av råvarer på verdensmarkedet og optimerte transportløsninger. Lover og forskrifter om transport av farlig gods legger et stort ansvar på deg som bedrift. Gjennom våre sikkerhetsrådgivere får du tilgang til all den ekspertisen og erfaringen du trenger. En annen tjeneste vi tilbyr er produksjonsservice, der vi er ansvarlig for drift og vedlikehold av maskiner og anlegg.

Stena Solutions innebærer at du får én kontaktperson for alle typer avfall, bedre oversikt og samlet statistikk over gjenvinningsarbeidet.

  • Del denne siden

Klok ressurshåndtering for Plastal

Med smart miljøarbeid har Plastal økt gjenvinningsgraden og effektiviteten. Det har medført større konkurranseevne i den tøffe bilindustrien.

Les mer om Plastals arbeid 

Fra matavfall til ressurs for Findus

Findus har ikke bare klart å skape en suksessoppskrift for fryste grønnsaker og ferdigretter. Selskapet har også klart å ta hånd om både innpakket og uinnpakket matavfall på best mulig måte.

Les mer