Samarbeid for å skape verdi

Med bærekraftige tjenester og produkter, i samarbeid med kunder og partnere, skaper våre virksomheter verdi i form av redusert klimapåvirkning og mer effektiv utnyttelse av ressurser. I Stena Metall-konsernets årsrapport og bærekraftsrapport beskrives det strategiske bærekraftsarbeidet under fire områder: Verdiskapning, Ressurseffektivitet, Medarbeidere og kultur og Ansvarsfulle relasjoner.