Ansvarsfulle relasjoner

Ansvarsfulle relasjoner_CompQual80.jpg

Stena Metall tilstreber å være en positiv kraft som bidrar til mer bærekraftig utvikling. Med lokal tilstedeværelse og åpen dialog med omverdenen, bidrar driften til en positiv utvikling for både kunder og samfunnet for øvrig.

Stena Metalls forhold til omverdenen er til syvende og sist styrt av konsernets etiske retningslinjer. Koden er basert på hovedeierens verdier og FNs Global Compacts prinsipper for arbeidsrett, miljø, menneskerettigheter og antikorrupsjon. Det inkluderer både ansatte og forretningspartnere.

 

Stena Metalls ambisjon er å være og oppfattes som en åpen, tilgjengelig og ansvarlig aktør, med høy kompetanse innen ressursstyring og sirkulær flyt. I tillegg til en tett dialog med kunder og partnere, spiller Stena Metall også en aktiv rolle i dialogen med politikere og lovgivere – på både nasjonalt og EU-nivå.

 

På konsernnivå deltar for eksempel Stena Metall i European Innovation Partnership og i styringsmaktens Collaborative Group for Circular Bio-based Economics. I Sverige fortsetter Stena Recycling sitt engasjement for Haga-initiativet. Stena Recycling i Danmark, som en av 21 utvalgte virksomheter i dansk Industri, deltar i prosjekter relatert til FNs globale bærekraftsmål.


I 2019 startet Stena Recycling, sammen med investorselskapene Electrolux, ABB, Combitech og Stora Enso, arenaen Circular Initiative. Målet er å i fellesskap utvikle konkrete løsninger for økt sirkulær materialflyt i industrien.

 

Les hele delen om ansvarsfulle relasjoner i Stena Metalls årsrapport og bærekraftsrapport

 

Strategi for ansvarsfulle relasjoner

«Stena Metall vil drive en ansvarlig virksomhet basert på våre etiske retningslinjer, være lydhøre og ha en kontinuerlig dialog med interessenter for bærekraftig utvikling.»

Del denne siden