Aske er ikke bare aske

1280x400_page_ASKE_CompQual80.jpg

Husholdningsavfallet vårt hentes av søppelbilen og kjøres til avfallsstasjonen for sortering og brenning. Det som brennes blir til energi og en mindre andel aske, eller bunnaske. Andelen som blir til aske, utgjør 15 – 18 % av avfallet. Totalt sitter vi igjen med 250.000 tonn bunnaske i Norge årlig. Stena Recycling er ledende i Norge på mengde, og håndterer brorparten av mengden.

Tidligere ble all bunnasken kjørt på deponi, som ble endestasjon for avfallet, selv om man visste det var mer ressurser å hente ut. Spesielt gjelder det jern og metall – som utgjør opptil 10 % av alt vi kaster i søppelet. Det kan for eksempel være mynter, bestikk, sølv, gull og ikke minst ståltermoser. Det finnes ikke kildesortering for denne typen avfall.

Tidlig på 2000-tallet, så man etter metoder for å hente ut jern og metall av bunnasken. – Det ble utviklet store, transporterbare anlegg som, blant annet ved hjelp av magneter og virvelstrøm, klarer å hente ut alt av jern og metaller, sier Dag Høston, Branch Manager i Stena Recycling.

Stena Recycling henter bunnasken fra forbrenningsanleggene, mellomlagrer og tørker den i 3 måneder, for så å kjøre den gjennom sorteringsanlegget. Jernet, som det er mest av, sendes direkte til et smelteverk. For å skille metallene fra hverandre, aluminium, kobber, messing, gull, sølv og nikkel, fortsetter sorteringsløpet hos spesialsorterere i Europa. Aluminium utgjør størst metallandel og sendes til Stenas eget smelteverk i Almhult. Resten av metallet går videre i egne kanaler til omsmelting.
Alt jern og metall kan gjenvinnes om og om igjen, og med gode gjenvinningsprosesser vil kvaliteten være like god som ved bruk av jomfruelig råvare.

Driver frem endringer

Sammen med selskapet Lindum i Drammen, forsker Stena Recycling stadig på muligheten for å hente ut enda mer ressurser av bunnasken. - Det er svært viktig at det finnes krefter som driver frem endringsprosesser for håndtering og gjenbruk av avfall. Mengden avfall som må deponeres må reduseres, da det er begrenset plass som settes av til deponier. Det er heller ingen som ønsker å ha deponi i nabolaget, sier Høston. Og utvidet produsentansvar, som i korte trekk går ut på at produsenter og importører tar ansvar for sine produkter når de kasseres som avfall, bidrar som en viktig driver og sterkt virkemiddel for å nå miljømålene. Og det ventes flere virkemidler som følge av EUs satsing på sirkulærøkonomi.

Del denne siden

LA OSS SKAPE VERDIER SAMMEN.

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.