God kommunikasjon viktig for knirkefri avfallshåndtering!

1280x400_page_OSL_CompQual80.jpg

Stena Recycling har hatt et tett og godt samarbeid med Avinor på OSLO LUFTHAVN Avinor i litt over 9 år. Med et stort antall passasjerer som passerer gjennom Oslo lufthavn og med over 20.000 ansatte, blir det mye avfall som skal håndteres hver dag. Her finner man alle avfallsfraksjoner man kan forestille seg, fra papp, plast, farlig avfall, restavfall, trevirke, jern og metall. Og Stena er ansvarlig for å hente alle fraksjonene.

5 miljøstasjoner, 800 beholdere, 150 containere, diverse presser og komprimatorer er plassert rundt på hele området – totalt sett 140 hentesteder. 2–3 biler kjører kontinuerlig rundt og henter alt avfallet. Hver fraksjon håndterers spesielt, f.eks så blir matavfallet til henholdsvis dyrefor, biogass og noe går til forbrenning. Farlig avfall, som kjemikalier, drivstoff, maling, lim og lakk blir transportert til Stena-anlegg der det blir foredlet og levert til sluttbehandling. Alt av jern, stål og metaller blir levert til Stena på Ausenfjellet for videre bearbeiding.

– OSL er en svært viktig kunde for oss, sier Ulf Hansen KAM hos Stena Recycling. Jeg synes samarbeidet fungerer veldig godt. OSL jobber aktivt for å minimere mengden avfall, kildesortere og gjenbruke så mye som mulig. I tillegg må renovasjon gjøres på en slik måte at det ikke kommer i konflikt med andre funksjoner på flyplassen. Det er derfor en interessant og kompleks kunde som gjør at vi må være skjerpet, strukturert og serviceorientert for å få en god og effektiv flyt i arbeidet.

AVFALLSHÅNDTERING – POSITIV PROFILERING AV FLYPLASSEN

God kommunikasjon og serviceinnstilt holdning er det aller viktigste for å få denne komplekse renovasjonsjobben til å gli knirkefritt, sier Cato Slettmoen, kvalitetscontroller i Avdeling Bygg og Energi, Avinor. – Jeg har vært ansvarlig for den daglige kontakten med Stena Recycling de siste 2 årene, og har kun skryt å komme med, fortsetter Slettmoen. Sjåførene er nøye, erfarne og positive. Vi kommer godt overens og finner alltid gode løsninger hvis det oppstår utfordringer. Avinor har etablert en felles renovasjonsordning for alle aktørene på flyplassen. Det vil si flyselskaper, handlingselskaper, catering-virksomheter, cargo, leietakere, butikker, serveringssteder, passasjerer samt Avinors egen virksomhet på OSL, sier Geir Vangsnes, Avdelingssjef Bygg og Energi. – Med så mange ulike aktører involvert, er det viktig at vi har valgt riktig samarbeidspartner, slik at vi er trygge på at avfallshåndteringen bidrar positivt til profileringen av flyplassen.

Del denne siden

LA OSS SKAPE VERDIER SAMMEN.

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.