Medarbeidere og kultur

Folk og Kultur_CompQual80.jpg

Stena Metall Groups suksessfaktorer inkluderer stolte og engasjerte medarbeidere, med riktig kunnskap og ferdigheter for å utvikle virksomheten. Utgangspunktet er blant annet et felles verdifundament, et trygt og sikkert arbeidsmiljø og kontinuerlig kompetanseutvikling.

Innenfor konsernet arbeides det kontinuerlig med å begrense risikoen for hendelser og personskader i størst mulig grad, med det mål at ingen ulykker skal skje. Arbeidet starter i konsernets felles policy, retningslinjer og minstekrav. Begrepene «Take five», «Safety walks» og «Time out for safety» spiller viktige roller i jakten på å skape en kultur hvor man tenker sikkerhet først.

Stena Metall jobber for en jevnere kjønnsfordeling i virksomheten, ettersom det er et underskudd av kvinner i senior posisjoner og blant ansatte i andre deler av virksomheten. Nylig hadde Stena Components et spesielt fokus på dette, noe som resulterte i at andelen kvinner i virksomheten økte fra 4 til 15 prosent. Mangfold er også et viktig fokusområde og en viktig del av selskapenes rekrutteringsprosesser.

 

Stena Metalls verdier og bedriftskultur er basert på verdiene beskrevet av hovedeier og styreleder Dan Sten Olsson i boken «Prinsipper, overbevisninger og grunnleggende verdier for Stena Metall AB». Det er også forsterket av konsernets tre kjerneverdier – enkelt, trygt og utviklende og konsernets etiske retningslinjer. Verdigrunnlaget gjennomsyrer alle aktiviteter og bidrar til å skape verdi for kundene, organisasjonen og samfunnet for øvrig.

 

Les hele delen om medarbeidere og kultur i Stena Metalls årsrapport og bærekraftsrapport

 

Strategi for medarbeidere og kultur

 «Stena Metall har som mål å sikre et trygt, sunt og inkluderende arbeidsmiljø. Stena Metall har som mål å styrke sine ansatte slik at de er stolte, har riktig kunnskap og ferdigheter til å utvikle virksomheten med et sterkt engasjement basert på Stena Metalls verdier, forretningsprinsipper og felles mål.»

Del denne siden