Ressurseffektivitet

Ressurseffektivitet_CompQual80.jpg

I flere år har Stena Metall jobbet med strukturert forbedringsarbeid, med fokus på å optimalisere forbruket av ressurser og samtidig minimere klimapåvirkningen i alle forretningsområder.

Transport utgjør en høy andel av Stena Metalls totale klimapåvirkning. I alle operasjoner pågår et strukturert arbeid for å optimalisere og effektivisere transport og ressursflyt. Som et eksempel har Stena Recycling Sweden satt som mål fram til 2030 å redusere karbondioksidutslipp fra egne kjøretøy og arbeidsmaskiner med minst 85 prosent, beregnet som TTW (Tank to Wheel) og sammenlignet med basisåret 2008. I samme år skal all transport med egne kjøretøy, samt kjøpt ekstern transport, foregå fossilfritt.

Det jobbes også aktivt i flere av selskapene for å øke andelen togtransport. For eksempel har Stena Aluminium implementert en ny logistikkløsning, som betyr at en stor andel transport er overført fra lastebil til tog. I tillegg pågår flere initiativ med fossilfri transport.

Stena Stål gjennomfører et prosjekt som tar sikte på å optimalisere bestillingen fra et bærekraftsperspektiv. Ved å legge inn færre, men større bestillinger, og til og med fra flere leverandører, er det mulig å redusere det totale antallet transporter.

Økt andel fornybar energi og resirkulering av vann i produksjonen er ytterligere områder der det er kontinuerlig utvikling og overgang til mer bærekraftige løsninger.

 

Les hele delen om ressurseffektivitet i Stena Metalls årsrapport og bærekraftsrapport

 

Strategi for ressurseffektivitet

«Stena Metall Group vil sikre at prosessen og driften er energi- og ressurseffektiv, og kontinuerlig jobbe for å redusere direkte miljøpåvirkning.»

Del denne siden