Verdiskapning

Verdiskapning_CompQual80.png

Grunnlaget for Stena Metalls verdiskapning skapes av bredt spekter av tjenester og et stort fokus på innovasjon. Gjennom samarbeid, investeringer og effektive prosesser, skaper Stena Metall verdi for kunder, samarbeidspartnere, eiere og samfunnet for øvrig.

I utviklingen mot en sirkulær økonomi er bruk og styring av ressurser av stor betydning. Ved å utvikle effektive prosesser og innovative løsninger sammen med kunder og partnere, skaper Stena Metall Groups selskaper verdier som bidrar til både økt konkurranseevne og redusert miljøpåvirkning.

 

For Stena Recycling er det overordnede målet å finne de mest ressurseffektive og verdiskapende måtene å utnytte kundenes restprodukter, og å øke andelen materialer som kan brukes som nytt råstoff. Effektiv og innovativ ledelse styrker kundenes bærekraftinnsats, øker lønnsomheten og bidrar også til overgangen mot en mer sirkulær økonomi.

 

Stena Aluminium, Stena Components, Stena Steel, Stena Oil og Stena Metal Inc. har det overordnede målet å tilby produkter og tjenester av høy kvalitet, med høy tilgjengelighet og gode muligheter for tilpasning basert på spesifikke behov.

Les hele delen om verdiskapning i Stena Metalls årsrapport og bærekraftsrapport

 

Strategi for verdiskapning

«Stena Metall Group vil investere i forretningsutvikling og forskning for å utvikle tjenester og produkter som skaper verdi for kunder, samarbeidspartnere, eiere og samfunnet for øvrig i utviklingen mot en sirkulær økonomi.»

Del denne siden