Forskning og innovasjon

Det utvikles og forbrukes stadig flere nye produkter. Dette stiller krav til oss som gjenvinningsselskap. Vi må hele tiden ha oversikten over trender og ligge ett skritt foran. Nye produkter og materialer i omløp innebærer behov for nye, bærekraftige gjenvinningsmetoder for å kunne ta hånd om alle materialene som sirkulerer i samfunnet. Lovgivning og begrenset tilgang på råvarer driver også utviklingen fremover. Det samme kan gjelde deg som er kunde. Stadig oftere kommer det krav fra kunder, lovgivere og andre interessenter som krever ny kunnskap. Vi jobber kontinuerlig med forskningsprosjekter både i egen regi og sammen med kunder, universiteter og andre forskningsmiljøer.