Forskningsprosjekt: Gjenvinning av litiumionbatterier

Gjenvinning av litiumionbatterier| Stena Recycling

Det er et stort behov for å gjenvinne litiumionbatterier på en effektiv og sikker måte. Ikke minst for kjøretøyprodusenter som Volvo Cars. Antallet hybridbiler øker hele tiden, og Volvos første biler med litiumionbatterier kommer om noen år til å nærme seg slutten av sin levetid.

Litiumionbatterier utvikler seg hele tiden, og konsekvensen er at innholdet i dem endres. Vi jobber i dag med prosesser som gjør det mulig å gjenvinne mer og mer av innholdet. Det er hovedsakelig kobber, nikkel og kobolt som materialgjenvinnes. Disse metallene utgjør omtrent en tredjedel av battericellens vekt.

Det er bare cirka 1,5 % litium i et litiumionbatteri. Litium finnes i lave konsentrasjoner rundt om i verden, men det utvinnes mest i Sør-Amerika og Australia. Små mengder, store kostnader og en lav verdensmarkedspris bidrar til lav lønnsomhet for gjenvinning av litium, men den begrensede tilgangen gjør at gjenvinningen må øke på sikt.

Derfor driver vi et forskningsprosjekt sammen med Luleå Universitet, der de teknologiene som Boliden og Stena Aluminium benytter i dag, blir vurdert for gjenvinning av litiumionbatterier. Hensikten med prosjektet er å gjennomgå hele kjeden – fra demontering av litiumionbatterier fra biler til gjenvinningen av battericellene.

Målet er å utarbeide en helhetsløsning for Volvo Cars der man kan håndtere batteriene på en sikker måte og gjenvinne batterienes innhold med bærekraftige metoder. Battericellene utgjør cirka halvparten av batteriets vekt og inneholder alltid litium, kobber og aluminium, og i noen tilfeller også kobolt og nikkel. Batteridirektivet stiller krav om at minst halvparten av batteriets vekt skal gjenvinnes.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.