Forskningsprosjekt: Sjeldne metaller i neodymmagneter

1280x400_neodym_CompQual80.jpg

Neodymmagneter finnes i dag i mange nye tekniske produkter – i alt fra høyttalere og harddisker til elektriske motorer og servosystemer i hybridbiler. Men bare en liten andel av neodymmagnetene blir gjenvunnet, og behovet for å utvikle nye, effektive gjenvinningsløsninger er stort.

En neodymmagnet består av cirka 30 % neodym og andre sjeldne jordartsmetaller som dysprosium og praseodym. Alle er klassifisert som strategiske og spesielt viktige metaller å gjenvinne i EU. Grunnen er at disse metallene trengs for å produsere sterke permanentmagneter, det vil si magneter som gir et konstant magnetfelt.

Det finnes noen få steder rundt om i verden med mineraler som inneholder høye konsentrasjoner av neodym. En stor mengde utvinnes i Kina. Utvinningen er langt fra problemfri. Den medfører nemlig alltid radioaktivt avfall. For å etablere en større og mer bærekraftig gjenvinning av disse metallene deltar vi i tre store EU-prosjekter – EREAN, Remanence og REE4EU – som alle fokuserer på bærekraftig gjenvinning av neodymmagneter.

I disse prosjektene driver vi forskning sammen med blant andre Chalmers Tekniska Högskola (Sverige), University of Birmingham (Storbritannia), SINTEF8 (Norge), Elkem (Norge), CEA (Frankrike), Technalia (Estland) og LCM (Storbritannia).

Forskningen er spesielt interessant for kjøretøyprodusenter som Volvo Cars, som lager biler med stadig større innhold av sjeldne jordartsmetaller. Dette gjør det enda viktigere å skape nye løsninger som gjør det mulig å kunne gjenvinne disse metallene på en sikker og bærekraftig måte.

To av utfordringene med å ta hånd om og gjenvinne neodymmagneter er at de er sprø og magnetiske, og dermed fester seg på de forskjellige verktøyene som brukes i gjenvinningen. Manuell demontering er vanskelig. Vi tester nå forskjellige måter å løse dette tidkrevende og kostbare momentet på. Blant annet lar vi en robot kappe hjørnene på harddisker før vi gjenvinner magnetene så effektivt og skånsomt som mulig.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.