Forskningsprosjekt: Urban mining

Rare metals in neodymium magnets | Stena Recycling

Det finnes mange skatter «i dvale» rundt omkring oss. Byer regnes som fremtidens gruver for gjenvinning av alt slags materiale. Dette kalles Urban Mining og handler om å utvinne metaller fra for eksempel bygninger og infrastruktur.

Faktum er at mye av det som er verdifullt og som i fremtiden kan gjenvinnes, finnes under oss. Et godt eksempel på dette er Tokyo med alle sine skyskrapere – der intet mindre enn 60 % av materialene i byen ligger under bakken.

Vi deltar på et forskningsprosjekt innen Urban Mining som drives av Linköpings universitet. Prosjektet er delt inn i flere områder. Det handler delvis om å kartlegge forekomsten av frakoblede ledninger og rør, og delvis om å utforske potensialet for å kunne utvinne hovedsakelig kobber, men også stål og aluminium fra dem.

Et annet eksempel på vårt engasjement innen Urban Mining er at vi deltar på et prosjekt der ny teknologi skal testes for å prøve å trekke ut og gjenvinne kobbertråder i nedgravde telekomkabler som ikke er i bruk lenger. Kabelskallet som blir igjen i bakken, kan så brukes til å trekke fiberoptikk.

Det er ikke akkurat beskjedne verdier som ligger nede i bakken. Hvis man for eksempel ser på Sverige, er 20 % av det nedgravde kabelnettet ikke i bruk i dag, noe som gjør disse kablene til en viktig ressurs for materialgjenvinning. Den totale kobberverdien i de ubenyttede kablene beregnes i dag til flere milliarder kroner.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.