Forskningssamarbeid

Forskning på gjenvinning | Stena Recycling

Forskning og utvikling er prioriterte områder for oss. Vi har en satsing på dette som er unik i et internasjonalt perspektiv.

Vi samarbeider med en rekke ledende høyskoler og universiteter, og i mange tilfeller med våre kunder. Vårt forskningsnettverk er en ressurs for deg som kunde når det gjelder unik kompetanse om materiale og hvordan det kan tas hånd om på best mulig måte. Vi søker også om forskningstilskudd for å starte opp og drive prosjekter som fører til nye gjenvinningsløsninger.

UNIKT PROFESSORAT I INDUSTRIELL MATERIALGJENVINNING

I ni år har vi finansiert et professorat i industriell materialgjenvinning ved Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg. Med professoratet har vi skapt en unik plattform innen forskning på gjenvinning. På noen få år har vi klart å forene et dedikert professorat, et tverrvitenskaplig kompetansesenter og en nasjonal forskerskole som samler avfallsforskere.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.