Stena Nordic Recycling Center

EN GAMECHANGER I GJENVINNINGSBRANSJEN

På Stena Nordic Recycling Center håndterer vi materialene som det er vanskeligst å resirkulere, og vi gjør det mer effektivt enn noen gang tidligere. Ressurser som tidligere gikk tapt, kan nå brukes til å lage nye produkter eller brukes som energikilder i industrivirksomhet. Takket være de store mengdene råmateriale som vi fører tilbake til kretsløpet, bidrar dette anlegget sterkt til den sirkulære økonomien og et mer bærekraftig samfunn. Gjenvinning bidrar også til å spare store mengder karbondioksidutslipp.

Komplekse produkter fra både husholdninger og industri ankommer anlegget i en jevn strøm. Blant disse produktene finner vi datamaskiner, telefoner, fjernsyn, biler og lastebiler. Fellesnevneren er at de alle inneholder mange ulike materialer, og dette er en stor utfordring for gjenvinningsbedrifter.

Materialene blir behandlet i en rekke teknologisk avanserte prosesser. Disse foregår i høy hastighet og med ekstrem presisjon. Det som kommer fra våre kverner, magneter, siler og sensorer, er et stort utvalg av råmaterialer som sendes tilbake til industrien, både i Sverige og resten av verden.

Dette gjør Stena Nordic Recycling Center til en gamechanger innen gjenvinning.

  

REDUKSJON AV AVFALL

Gjenvinning av biler og andre sammensatte produkter resulterer alltid i restavfall som må sendes på deponi. Bearbeiding på Stena Nordic Recycling Center reduserer mengden avfall som sendes på deponi med halvparten sammenlignet med gamle metoder.

 

ET SENTRUM FOR GJENVINNING

Det var ikke tilfeldig at Stena Nordic Recycling Center ble plassert i Halmstad. Med tilgang til et effektivt nettverk av vei og jernbane pluss havnen ligger forholdene til rette for transport av materialer til og fra. Vi reduserer også CO2-utslippene ved å samle prosessene på ett sted.

 

SaMARBEID

Samarbeid med kunder, universiteter, leverandører og andre partnere fører til kontinuerlig utvikling av ny teknologi. Vårt mål på Stena Nordic Recycling Center er å utvinne flere nyttige ressurser og skape bærekraftig verdi for våre kunder og samfunnet som helhet.

 

STENA RECYCLING LAB

Kjernen i virksomheten til Stena Nordic Recycling Center er Stena Recycling Lab – en kunnskapsbase for gjenvinningsteknologi og produktutvikling. Her kan entreprenører, forskere og studenter få tilgang til utstyr for fysiske tester. Vårt mål er å stimulere og akselerere innovasjon og utvikling av nye teknologier, produkter og tjenester.

 HOVEDPROSESSENE VED Stena Nordic Recycling Center

Del denne siden

KONTAcT

Jörgen Andersson
Pressekontakt
Send mail
Tel: 010-4452217


 


NOEN FAKTA

  • Med sine 433 000 kvadratmeter er anlegget på størrelse med 80 fotballbaner.
  • Den største produksjonshallen er 300 meter lang.
  • Gjenvinningsprosessene foregår med en kombinasjon av anerkjent teknologi og nye innovasjoner.
  • Vår nye prosess for å utvinne edle metaller fra elektronikk blir Europas største operasjon i sitt slag. Den bruker anerkjent teknologi kombinert med avansert sensorteknologi.
  • Halmstad er sentralt plassert i Skandinavia, og med nærhet til havnen og jernbanen var det en perfekt plassering for vårt industrielle gjenvinningssenter som skulle dekke hele Nord-Europa.

 1280x400_stena-nordic-recycling-center_CompQual80.jpg

Stena Nordic Recycling Center er konsernets største investering noen gang.