Stena Nordic Recycling Center

I Halmstad gjennomfører vi nå vår største enkeltinvestering i produksjonsanlegg. Stena Nordic Recycling Center blir Nord-Europas mest moderne gjenvinningsanlegg.

Installasjonen av ny teknologi og nye prosesser skjer i etapper gjennom flere år utenfor Halmstad sørvest i Sverige. Her samles flere av gjenvinningsprosessene i samme anlegg, noe som minimerer transportbehovet og gjør det mulig å øke materialgjenvinningen markant.

I et bærekraftig samfunn trenger vi å bli bedre til å bruke utrangerte biler, elektronikk og andre produkter som råvareressurs til morgendagens produkter. Derfor gjennomføres nå den største produksjonsinvesteringen hittil i Stena Metall-konsernet – nettopp for å kunne gjenvinne flere råvarer, ikke minst fra biler og elektronikk. Med moderne teknologi løftes gjenvinningen til et helt nytt nivå.

Beliggenheten i Halmstad gjør at anlegget også er en ressurs for gjenvinning av materiale fra de andre nordiske landene og Polen. Tilgangen til et effektivt veinett, gode togforbindelser og Halmstad havn gjør den til et gjenvinningsnav med miljøvennlig transport.

Gjennom et utviklet samarbeid med kunder, myndigheter og høyskoler skal vi benytte alle muligheter med Stena Nordic Recycling Center. Velkommen til fremtidens gjenvinning.

  • Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.