Avfall blir varme for Nybro Energi

Energigjenvinning av brenselet | Stena Recycling

Nybro kommunes nye kraftvarmeverk bruker hovedsakelig avfall som brensel. Et avfall som Stena Recycling, i et unikt samarbeid, har ansvaret for å forsyne dem med og i stor grad forhåndssortere. Energigjenvinningen av brenselet dekker hele 70 % av varmebehovet i Nybro kommune, og 25 % av hele strømbehovet.

Nybro kommune i Småland satser stort på miljøarbeid og skaper en grønn profil for både kommuneinnbyggerne og næringslivet. Det skrives et helt nytt kapittel når det bygges et nytt kraftvarmeverk – kommunens største enkeltsatsing noen gang. Frem til nå har det sydøstlige Sverige vært en hvit flekk på kartet når det gjelder tilgang på forbrenningsanlegg. Det satses omtrent 480 millioner på et nytt kraftvarmeverk ved Transtorp i utkanten av tettstedet Nybro, som skal produsere både klimavennlig fjernvarme og elektrisitet.

AVFALL SOM BRENSEL

Produktene blir enda mer bærekraftige siden det hovedsakelig er avfall som brukes som brensel. Gjennom et unikt samarbeid er det Stena Recycling som skal ha ansvaret for mesteparten av brenselforsyningen på cirka 60 000 tonn per år. Nybro Energi får dermed kortreist, klimavennlig brensel med jevn kvalitet.

KLOKE TRANSPORTER

I dag går det mange transporter med skrapråvarer fra blant annet Stena Recyclings filial i Kalmar til bearbeiding i Halmstad. Gjennom samarbeidet med Nybro Energi åpner det seg muligheter for å fylle mange returtransporter til Nybro med førsteklasses brensel av gjenvunnet materiale. Energigjenvinningen av brenselet dekker hele 70 % av varmebehovet i Nybro kommune, og 25 % av hele strømbehovet.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.