Besparelser og miljønytte for Inovyn

Besparelser og miljønytte for Inovyn | Stena Recycling

Det kjemiske selskapet Inovyn i Stenungsund har høye ambisjoner når det gjelder ressurshåndtering av avfall og sikkerhet. En «sikker og stabil drift» er til og med mottoet for hele virksomheten. Reduserte avfallsmengder og økt gjenvinning er en bærende del av selskapets miljø- og energiarbeid.

Samarbeidet med Inovyn omfatter en helhetsløsning som omfatter utviklede miljøstasjoner, bedre kildesortering og miljøopplæring av over 300 ansatte. Resultatene var over all forventning! Med oss som samarbeidspartner har Inovyn fått en økt effektivitet som førte til besparelser når det gjelder håndteringen av avfallsressursene.

Sortering og materialgjenvinning av blandet, brennbart avfall forvandlet en kostnad til en inntekt. Samtidig skjøt gjenvinningsgraden i taket og satte spor i miljørapporteringen. Takket være økt kildesortering av tre ble det også mulig å kvitte seg med en kostnad.

Gjennom en kundeportal online har selskapet fullt innsyn i avfallsstrømmer og økonomi, noe som hjelper dem med forbedringsarbeidet og rapportering til myndigheter. En positiv effekt er at samarbeidet og de nye grepene i gjenvinningen har blitt positivt mottatt av medarbeiderne og til og med fått oppmerksomhet i media.

Hvert år oppstår det rundt 1500 tonn slam etter at avfallet har passert renseverket på Inovyns område. Sammen med oss ser Inovyn på helt nye muligheter for å utvikle håndteringen av slammet. Målet er en løsning som eliminerer tidkrevende intern håndtering og mange langtransporter med lastebil.

Del denne siden

300 medarbeidere har fått miljøopplæring

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.