Gjenvinning av gamle kraftkabler minsker Statnetts utslipp med 1 800 tonn

gjenvinning strømledninger | Stena Recycling

Når Statnett bygger et nytt strømforsyningsnett på Sørlandet tas det gamle elnettet ned. Tilsammen sendes 157 master og 55 km kraftkabel til gjenvinning. Det er det kroatiske selskapet Dalekovod som gjør innstallasjonen og Stena Recycling i Kristiansand som tar hånd om gjenvinningen.

Det meste av det som gjenvinnes er gammelt stål og aluminium. Det finnes også tre og betong og annet materiale som håndteres i prosjektet.
Gjenvinning av nesten 34 tonn aluminium og 1 674 tonn stål gir en miljøbesparelse på 339,50 tonn karbondioksid for aluminium og ca. 1 674 tonn karbondioksid for stålet.

Gjenvinning av tre og EE-avfall tilsvarer en klimanytte på opptil 70 tonn CO2.

Videre deponeres ca. 125 tonn betong som medfører at den samlede karbondioksid- besparelsen i dette prosjektet blir ca. 1 800 tonn.

GJENVINNING MINSKER UTSLIPP

Med gjenvinning menes enten at produktene materialgjenvinnes eller energigjenvinnes. Gjenvunnet materiale kan bli nye råvarer i ny produksjon, noe som reduserer energiforbruket betraktelig sammenliknet med å benytte jomfruelig råstoff.

Gjenvinningsprosessene er derfor bra på mange måter: Det går med betydelig mindre jomfruelig materiale ved å benytte gjenvunnet råvare, samtidig som gjenvunnet råstoff krever mindre energi i fremstillingen. Sammenlagt minsker utslippene fra produksjonen drastisk.

Når rivejobben er utført kan til og med deler av de gamle kraftgatene gjenbrukes. På strekningen Vollesfjord – Tonstad og Tonstad – Feda benyttes de gamle kraftgatene, og nye trenger derfor ikke anlegges.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.