Klimasmart håndtering for Östra Skaraborg/Skövde

1280x400_Ö-skaraborg-skövde_CompQual80.jpg

Kommunene i Skaraborg har som mål for 2016 å levere 100 prosent fossilfri fjernvarme i kommunen – her kan Stena fortsette å bidra til at målet oppnås gjennom klimasmart avfallshåndtering.

Kommunene i Skaraborg har offensive mål når det gjelder bærekraftsarbeidet, og Stena Recycling skal bidra til å oppnå målene. Stena Recycling har i flere år samarbeidet med Avfallshåndtering Östra Skaraborg og Skövde Varmeverk når det gjelder ressurshåndtering på forskjellige måter.

I dag håndteres skrap, bølgepapp, tre og impregnert tre fra over 100 000 Skaraborg-innbyggere i Skövde, Falköping, Karlsborg, Hjo, Mariestad og Gullspång – kommuner som er en del av gruppen Avfallshåndtering Östra Skaraborg. Virksomheten utvikler seg gradvis, blant annet bidrar webkameraer på gjenvinningssentraler til at avfallstransportene kan utføres akkurat når de trengs. 

Samarbeidet mellom Stena Recycling og kommunene gjelder ikke bare over 20 000 tonn avfallsressurser hvert år, som håndteres ved 13 gjenvinningssentraler der god service er alfa og omega for alle besøkende kommuneinnbyggere.  Det gjelder også omfattende leveranser av brensel av gjenvunnet materiale til Skövde Varmeverk, som produserer klimavennlig fjernvarme til både husholdninger og næringsliv i Skövde. Målet for 2016 er at kommunen skal levere 100 prosent fossilfri fjernvarme i kommunen – her kan Stena fortsette å bidra til at målet oppnås.

For varmeverket sorteres det også metaller til gjenvinning, noe som gir stor miljønytte. Over 10 000 tonn bunnaske blir siktet og renset hvert år. Deretter kan den brukes som konstruksjonsmateriale i stedet for å ende som et kostbart materiale i et deponi. Her kan vi sammen sørge for at store mengder materiale kan føres oppover på avfallsstigen til et bedre alternativ.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.