Klok ressurshåndtering for Plastal

1280x400_plastal_CompQual80.jpg

Med smart miljøarbeid har Plastal økt gjenvinningsgraden og effektiviteten i sin lean-styrte produksjon. Det har medført større konkurranseevne i den tøffe bilindustrien. Vi leter kontinuerlig etter måter å forbedre oss på, sier Annie Arnold, miljø- og kvalitetskoordinator.

Plastal produserer avanserte plastsystemer til biler. I Gøteborg-fabrikken jobber det 400 personer på tre skift. Produksjonen står aldri stille. Her formstøpes, lakkeres og monteres det støtfangere, med Volvo som den største kunden. Tempoet er høyt. Medarbeiderne beveger seg metodisk og smidig mellom de forskjellige stasjonene.

KONTINUERLIG FORBEDRINGSARBEID

Plastal jobber aktivt med forbedringer i produksjonskjeden, med alt fra ressurseffektivitet i produksjonen til avfallshåndtering.

– Lean og 5S er med i alle prosessflyter, også for avfall. De er verktøyene våre for orden og effektivisering, sier Annie Arnold. Du skal vite hvor du kaster alt, og hvordan du sorterer alt. Vi vil også ha en høy gjenvinningsgrad.

Miljøarbeidet merkes tydelig i fabrikken. Her er det nye avfallskart over hele bygningen. Alle typer avfall er merket, fargelagt og har forskjellige symboler som viser prosessflyten fra hver enkelt arbeidsplass og hele veien ut til avfallsstasjonen.

– Avfall skapes på flere steder i produksjonen. Vi har plastavfall  og såkalte PP-plastklumper, et biprodukt når vi formstøper, og vi har kasserte skall som et restprodukt. Iblant blir vi også nødt til å kassere innkjøpte komponenter, og fra lakkeringen kommer det malingsslam som vi må håndtere. Mykplast er en stor utfordring, ikke minst siden komponenter fra våre underleverandører er pakket i det.

MILJØSATSINGEN HAR GITT RESULTATER

Store mengder farlig avfall har blitt omklassifisert til brennbart, og flere avfallstyper som tidligere ble brent, blir nå materialgjenvunnet i stedet. På avfallsstasjonen utenfor fabrikken kjører det gule trucker med avfall, som tømmes i store blå containere. Her finner vi også en av markedets største treknusemaskiner og nytt komprimeringsutstyr. Det gir økt kapasitet for håndtering av bølgepapp og brennbart avfall. De reduserte volumene innebærer færre transporter, økt gjenvinningsgrad og lavere kostnader. Plastal har på denne måten gitt seg selv enda bedre forutsetninger i en tøff bransje.

– Vi liker å finne avvik. Det er en del av tankegangen vår, for da ser vi hvor det er mulig å gjøre ytterligere forbedringer, sier Annie Arnold. Skal man bevare konkurranseevnen i bilindustrien, må man ha høy effektivitet, vinne og spare tid og eliminere alt sløseri. Det er en kontinuerlig del av hverdagen vår, og det er slik vi holder kostnadene våre lave. 

HELHETSLØSNING MED TILPASSET UTSTYR

Plastal fikk en helhetsløsning for avfallshåndteringen sin med Stena Recycling. Stena Recycling har levert containere, miljøcontainer, beholdere for den interne logistikken og emballasje for farlig avfall. På avfallsstasjonen utenfor fabrikken er det nå kraftigere komprimeringsutstyr, som innebærer økt kapasitet for håndtering av tre, bølgepapp og brennbart avfall. Ved hjelp av Stena Recycling har malingsslam, som tidligere var klassifisert som farlig avfall, blitt omklassifisert til ikke-farlig avfall og går i dag til energigjenvinning.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.