Plastgjenvinning i forandring – store utfordringer og ambisjoner hos IAC

sortering og gjenvinning av plast | Stena Recycling

Hvis du noen gang har sittet i en Volvo, er det svært sannsynlig at du har sittet foran et instrumentpanel som er produsert av International Automotive Components (IAC), en av Stena Recyclings kunder.

UTFORDRINGENE HOS IAC

IACs fabrikk i Torslanda åpnet 2007 og har i dag 700 ansatte. Her produseres 1200 instrumentpaneler og 2000 dørinnlegg  per døgn. Alle lages for Volvo. Det er ikke vanskelig å forstå at det er mye materiale som håndteres hver dag i lokalene, og de har høye ambisjoner for gjenvinning av plast.

– Vi har høye mål, men også store utfordringer, sier Tomas Götlind, HSE Manager i IAC.

IAC og Stena Recycling har samarbeidet siden 2010. En stor del av samarbeidet handler om å redusere produksjonsavfallet og håndtere sorteringen av plast på riktig måte allerede ved kilden. Her gir Stena Recycling veiledning til IAC om hvordan de kan beholde verdien i materialet sitt.

Plast er et teknisk avansert materiale som krever høy kompetanse gjennom hele kjeden. Stena Recycling fører et tett samarbeid med IAC og har blitt godt kjent med deres utfordringer. Ved hjelp av omfattende kunnskap om materialene kan Stena sørge for at kvaliteten holdes på et høyt nivå, og sikre at restavfallet brukes til andre komponenter innen bilindustrien.

Med veiledning og sortering av plasten havner materialene på riktig sted, og materialstrømmene kan holdes så rene som mulig. Det er en viktig faktor for en bærekraftig materialhåntering som både kunden og planeten er tjent med.

 

RESPEKT FOR KOMPLEKS PRODUKSJON

Men selv om sorteringen har høy prioritet, må Stena Recycling ha en god forståelse av prosessen i fabrikken og arbeidet som foregår der. Derfor drar Glenn Wernäng, kundeansvarlig i Stena Recycling, på besøk til IAC hver uke for å kontrollere beholderne, sjekke hvilken status de har, følge opp og veilede. Men det handler like mye om å sette seg inn i den daglige håndteringen.

– Det gjelder å ha et så nært samarbeid som mulig. Derfor er det viktig å forstå fabrikken og prosessflyten. En sterkt tilstedeværelse er viktig, sier Glenn Wernäng.

En løsning som Stena Recycling og IAC samarbeiderarbeider om, går ut på å gi opplæring og skape best mulig forutsetninger for materialhåndteringen.

– Det er mange deler av prosessen som må fungere for at man skal lykkes. Målet er å lære opp personalet som håndterer materialet, men også sørge for at emballasje og oppmerking av beholdere  er tydelig, sier Tomas Götlind.

– Den som står ved maskinen har den beste kunnskapen og er eksperten akkurat der. Derfor snakker jeg med flere ulike personer når jeg er på fabrikken, sier Glenn Wernäng.

 

EN SIRKULÆR ØKONOMI KREVER FORANDRINGER

Uansett hvilken del av gjenvinningsprosessen kunden trenger hjelp med, kan Stena Recycling bidra og hjelpe dem med å slutte sirkelen. Hele veien fra design for gjenvinning og valg av materialer til sortering og transport.

For IAC handler neste trinn om å arbeide med logistikken i fabrikken slik at materialet håndteres og plasten kildesorteres på riktig måte fra arbeidsstasjonene ut til riktig container på gården. Det gjelder ikke bare de som jobber ved kilden. Truckførere som flytter materialet trenger også opplæring om alle materalene som de håndterer.

– Det er viktig å planlegge fabrikken og samarbeide mellom de ulike avdelingene, sier Glenn Wernäng.

Medarbeidere, teamledere, øvrige ledere  og logistikk må derfor jobbe mot samme mål for å kunne optimere riktig kvalitet.

– Man forstyrrer produksjonen mindre dersom man har tydelige regler for hva som gjelder i fabrikken, sier Tomas.

Men som med alle store forandringer, ikke minst når det handler om å skape en sirkulær økonomi, krever ambisjonene tålmodighet og utholdenhet i form av et langsiktig arbeid mellom IAC og Stena Recycling.

– Vi har en rekke ideer foran oss, men man må ta det i virksomhetens takt. Produksjonen er jo det viktigste, det handler om balanse med høyest mulig effektivitet og sikkerhet, sier Tomas Götlind, og legger til at en stor del av arbeidet med plasten først og fremst handler om å redusere avfallsmengdene.

– Der ligger den største gevinsten. Men det som vi ender opp med, skal vi ta hånd om på best mulig vis.

Tomas Götlind, IAC och Glenn Wernäng, Stena Recycling

Samarbeid er grunnleggende for å skape en effektiv plastgjenvinning. 
Tomas Götlind fra IAC og Glenn Wernäng fra Stena Recycling møtes ofte for å gå 
gjennom sortering, logistikk og gjenvinningsprosesser i fabrikken.

 

Kontakt Stena for mer informasjon

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Del denne siden

Guide – finn skjulte plastverdier i deres produksjon

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Re-think Plastic

Plast er et fantastisk materiale med mange gode egenskaper for å skape holdbare produkter. Men vi må være nøye med håndteringen av plasten gjennom hele produktets livssyklus (kjeden).

Les mer

7 utfordringer med plastgjenvinning

Plast er en verdifull ressurs. Likevel går mesteparten av plasten i dag til forbrenning. Men ved å forstå plastens ulike egenskaper kan vi gjenvinne betydelig mer enn vi gjør i dag, og skape en sirkulær økonomi også for plast.

Les mer

Plast

Plast er et materiale som brukes mye og egner seg godt til plastgjenvinning. I en virksomhet kan plastavfall oppstå på flere forskjellige måter, men i hovedsak er det oftest brukt emballasje eller produksjonsavfall. Vi tar hånd om begge fraksjonene og tilbyr en enkel og kostnadseffektiv håndtering.

Les mer

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.