Materialgjenvinning

Materialgjenvinning kombinerer lønnsomhet med miljønytte. Vi ser på avfall som en viktig ressurs. Ved å gjenbruke materiale og la det leve videre i nye produkter gjør vi stor miljønytte. Effektiv materialgjenvinning innebærer reduserte kostnader for bedriften din og samfunnet ellers. Dessuten bidrar gjenvinningen av materiale til redusert klimapåvirkning. Lokalt restmateriale blir til nye globale råvarer. Hvert år samler vi inn store mengder utrangert materiale fra våre lokale kunder. Jern- og metall, papir, tre, plast og olje – alt foredles til nye råvarer i anleggene våre og selges videre til stål- og metallverk, støperier, energigjenvinningsanlegg og papirfabrikker rundt om i verden. De gjenvunnede råvarene brukes så til å produsere nye, etterspurte produkter.