Energigjenvinning, håndtering av biologisk avfall og deponering

deponering av avfall

Våre eksperter og vårt omfattende nettverk av filialer hjelper deg med å ta hånd om brennbart avfall samt biologisk avfall og rester av tre- og konstruksjonsmateriale. Ved å sortere og kartlegge avfallet ditt i et deponi skaper vi muligheter for deg til å redusere kostnader og jobbe for en bærekraftig verden.

VI HAR LØSNINGER FOR Å HJELPE DEG MED HÅNDTERING OG DEPONERING AV AVFALL

  • brennbart avfall og tre
  • glass, gips, gummi, dekk, tekstil og isolasjon
  • biologisk avfall, innpakkede næringsmidler.
  • konstruksjonsmateriale og forbrenningsrester
  • fraksjoner fra deponi

TRENDER FOR DEPONERING AV AVFALL

  • Økte kostnader for usorterte avfallsfraksjoner.
  • Kundene stiller krav til ansvarsfulle leverandører.
  • Nasjonale mål, tøffere lovgivning og krav til bærekraft påvirker håndtering av avfallet i deponi.
  • Kvalitetskravene øker til alle materialslag for å kunne tilby en bærekraftig, stabil og lønnsom avsetning.
Del denne siden

VISSTE DU?

At ett tonn biologisk avfall kan komposteres og bli til kjøretøygass som holder til å kjøre 125 mil!

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.