GJENVINNING AV ELEKTRONISK AVFALL

elektronisk avfall

Vi har over 20 års erfaring med tilpassede gjenvinningsløsninger for elektrisk- og elektronisk avfall fra industri, handel og kommunesektoren. Vi tilbyr alt fra elektronikkbur og beholdere til tjenester for destruksjon av sensitivt materiell, transport og rapportering – alt for å gjøre ditt elektroniske avfall til en ressurs med positiv verdi.

DETTE GJØR VI MED ELEKTRONISK AVFALL

 • samler inn
 • transporterer til demonteringsanlegg
 • sorterer ut og demonterer farlig avfall (f.eks. batterier, kvikksølv og freon)
 • sorterer og bearbeider manuelt
 • sorterer og bearbeider mekanisk
 • fragmenterer sekundært råmateriale (metall, stål, plast, glass m.m.)
 • kvalitetskontrollerer og pakker
 • leverer til produksjonsindustrier

FAKTA OM ELEKTRONISK AVFALL

 • Elektronisk avfall utgjør en verdifull ressurs som ny råvare.
 • Gjenvinning av 1 freonkjøleskap tilsvarer over 2 tonn karbondioksidutslipp – den miljøpåvirkningen som oppstår ved produksjon av jomfruelige materialer og hvis klimafarlige gasser ikke uskadeliggjøres, men lekker ut.
 • Det blir stadig flere ID-tyverier og andre digitale lovbrudd – vi har løsninger for sikker håndtering av konfidensiell informasjon.

TRENDER INNEN ELEKTRONISK AVFALL

 • Automatisering og digitalisering fører til mer elektronikkavfall innen industri og handel.
 • Økt behov for kontroll gjennom enkle løsninger og håndtering av konfidensielt materiale.
 • Lover innebærer skjerpede krav til forhåndsbehandling og korrekt håndtering i hele verdikjeden.
Del denne siden

VISSTE DU?

Hittil har vi gjenvunnet mer enn 5 millioner kjøleskap og frysere i Norden.

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.