METALLAVFALL, SKRAPMETALL OG GJENVINNING AV JERN OG METALL

Jern og metallgjenvinning

Har du jern- og/eller metallavfall, er det viktig å finne en seriøs partner som gjenvinner materialet på en miljøvennlig måte og som betaler best mulig for materialet ditt. Vi samler inn, foredler og gjenvinner alle typer jern og metall og tilbyr et stort utvalg av utstyr og beholdere for effektiv sortering. Vi sørger for regelmessige henteintervaller.

SKRAPMETALL EGNER SEG FOR GJENVINNING

Jern- og metall egner seg veldig godt til gjenvinning og kan i prinsippet gjenvinnes i det uendelige. Det innsamlede jern- og metallavfallet går enten til våre filialer eller til fragmenteringsanlegg der det blir kontrollert, sortert og bearbeidet for å oppfylle stål- og metallverkenes kvalitets- og innkjøpskrav. Deretter blir materialet klargjort for viderelevering til kundene våre. Fra oss får verkene kvalitetssikrede råvarer til fremstilling av nye produkter som så får et nytt liv i kretsløpet. All håndtering skjer på våre miljøgodkjente og sertifiserte anlegg.
Vi sørger for at du får god avsetning på alt vi henter hos deg, og vi har veletablerte kanaler for videresalg av råvarer på verdensmarkedet.

Å ta vare på og framstille ny råvare av avfall gir store gevinster. Fremfor alt gjelder dette i det globale perspektivet, som i sin tur fører til et mer bærekraftig samfunn.

GJENVINNING AV JERN OG METALL

Jern

Brukes til å lage stål og foredles i stål- og smelteverk, der det blir til tynnplater i biler og bjelker og rør til for eksempel broer.

Rustfritt stål

Stål tåler krevende miljøer og brukes til blant annet rør i industriprodukter og materiale i vaskemaskiner.

Kobber

Kobber har utmerket evne til å lede elektrisitet og forekommer f.eks. i kabler og andre elektro- og elektronikkprodukter.

Aluminium

Leder elektrisitet godt og har lav vekt. Gjenvunnet aluminium forekommer i strømledninger, drikkebokser og flyskrog.

TRENDER FOR METALLAVFALL

  • Det forventes store og usikre prisbevegelser på jern og andre metaller også i fremtiden.
  • I Europa oppstår det mer sammensatt avfall. Med økte krav til foredling av materialer kreves det flere investeringer i anlegg, teknologi og forskning.
  • Økte krav til kontroll av materialer i hele gjenvinningskjeden.
  • Jern- og metallavfall er en kvalifisert råvare for sluttbrukeren. Kravene til kvalitetssikring og levering blir stadig viktigere.

DET MESTE AV METALLAVFALL KAN GJENVINNES

Gjenvinning av 1 tonn jern og metall sparer over 1 tonn med karbondioksidutslipp. Aluminium er smart å gjenvinne, siden det er energikrevende å fremstille. Gjenvinning sparer 95 prosent av energien sammenlignet med å fremstille aluminium av ny malm.

  • Del denne siden
Del denne siden

HVA ER METALLPRISEN?

Det er vanskelig å oppgi en nøyaktig metallpris uten å ha sett materialet. Metallprisen påvirkes av mange faktorer, som kvalitet, mengde, håndtering og transportavstand. For å hjelpe deg best mulig ber vi deg ta kontakt med en Stena-filial i nærheten.

Finn en Stena-filial

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.