Gjenvinning Bergen

1280x433_Filialen_CompQual80.jpg

 

Stena Recycling AS, filial Bergen

Ved vår filial i Bergen gjenvinner vi store mengder jern, skrapjern, metaller, EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) og batterier årlig. Vi er et ledende anlegg for miljøriktig gjenvinning av slikt avfall fra industri, offshore, bedrifter og kommuner. Våre dyktige ansatte forvandler årlig store mengder avfall til nye råvarer som går inn i smelteverk og annen prosessindustri.

Filialen har meget godt kvalifiserte medarbeidere, og vi gjenvinner stadig økende mengder avfall.

Vi har tillatelse til drift utstedt av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), og vi er ISO-sertifisert iht. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Kontakt

Besøksadresse Laksevågneset 3
5160 Laksevåg

Telefon +47 55 94 01 13

Åpningstider

Alle ukedager
07.30 – 16.00

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Del denne siden