Ikke la det farlige avfallet gå til spille

For oss er farlig avfall en verdifull ressurs som kan gjøres om til noe nytt og nyttig. Det er bra for miljøet å resirkulere farlig avfall, men det kan også føre til større konkurransefordeler for bedrifter og bransjer.

Oppover i avfallshierarkiet

Der andre ser problemer, ser vi muligheter. I dag blir mye farlig avfall brukt til energigjenvinning eller sendt til deponi, men dette er sløsing med ressurser. Vi tar det ett skritt videre og sørger for at det kan resirkuleres og gjenbrukes på nye måter. Vi gjenvinner for eksempel metall fra metallbasert støv og renser kjemikalier som løsemidler, olje og glykol slik at de kan brukes igjen. Dette hjelper kundene våre oppover i avfallshierarkiet, slik at de blir mer bærekraftige.

Fleksible løsninger er nøkkelen

Farlig avfall skal alltid håndteres av eksperter som vet hva de driver med. Hos Stena Recycling forsikrer vi oss alltid om at spesialistene våre har den riktige ekspertisen og opplæringen innen sikkerhet, nye teknikker, lover og forskrifter. Nye regler kommer til, og kundenes produksjonsprosess kan endre seg. Det betyr at vi alltid må være forberedt på å tilpasse oss, slik at vi aldri blir avhengige av en bestemt teknikk. Siden vi har våre egne anlegg kombinert med et stort nettverk av samarbeidspartnere, finner vi alltid fleksible løsninger som kan tilpasses nye omstendigheter. Og takket være forsknings- og utviklingsavdelingen fortsetter vi å utvikle kompetansen og prosessene.

Et tett samarbeid

Vi samarbeider tett med kundene for å finne den beste løsningen for hvert tilfelle. Hver sak er unik, så vi må virkelig sette oss inn i produksjonsprosessene og utfordringene vi står overfor. Derfor kommer vi alltid på besøk til kunden for å studere produksjonen. Ved å gjøre det kan vi garantere den beste løsningen gjennom hele kjeden, fra analyse, emballasje og merking til transport og slutthåndtering.

Vi ser på bærekraftighet som en suksessfaktor. 

Del denne siden

Se farlig avfall som en ressurs

Med stadig økende krav til bærekraftighet innen produksjonsindustrien må vi finne nye løsninger sammen. Annet farlig avfall kan imidlertid faktisk bli til en ressurs og brukes igjen – for eksempel spillolje, løsemidler og glykol.

Les mer

Miljøstasjoner for farlig avfall

I miljøstasjonene våre oppbevarer du farlig avfall på en enkel og sikker måte. Du kan velge mellom forskjellige miljøstasjoner som blir tilpasset forutsetningene og behovene i din bedrift. Dette skaper et trygt arbeidsmiljø og sikrer at håndteringen av farlig avfall oppfyller alle juridiske krav.

Les mer