Re-think Plastic

Plast er et fantastisk materiale med mange gode egenskaper for å skape holdbare produkter. Men vi må være nøye med håndteringen av plasten gjennom hele produktets livssyklus (kjeden). Altfor ofte ender plast opp i restavfall eller forbrenning helt unødvendig, i stedet for å bli gjenvunnet og brukt til nye produkter.

 

Stena Recycling har utviklet nye, innovative gjenvinningsprosesser og tjenester som gjør det mulig å f.eks. ta vare på plast i elektronisk avfall og plast fra industrien. Plasten fra elektronisk avfall  må separeres nøye i ulike kvaliteter ut fra om den er helt ren og klar til gjenvinning, eller om den f.eks. inneholder farlige stoffer som flammehemmende middel. Plast som inneholder farlige stoffer, energigjenvinnes i kontrollerte former. Annen plast separeres i fire hovedgrupper: ABS, PP, PE og PS. Stena Recycling kan også separere plast i ulike farger ut fra våre kunders ønsker. Slik skaper vi mer plast som kan gjenvinnes av produksjonsbedrifter. Stadig flere vil bruke gjenvunnet plast, og det trengs, ettersom bruken av plast trolig vil fortsette å øke i fremtiden.

 

HOld av datoen: Øk kunnskapen din om hvordan plastgjenvinning kan skape verdier i din virksomhet

Velkommen til en inspirerende dag om plastgjenvinning på vårt gjenvinningsanlegg Stena Nordic Recycling Center i Halmstad 4. april 2019. Øk din kunnskap om gjenvinnet plast som et verdifullt materiale og hvordan gjenvinningsprosessen ser ut. Få innsikt i hvike verdier som skapes gjennom optimering av er plasthantering. Diskutèr dine utfordringer med plast sammen med oss og andre selskap innen produksjonsindutstrien.

  • Rundvandring med fokus på prosesser for plastgjenvinning
  • Ekspertseminar om plastens muligheter og fordeler
  • Workshop: hvordan kan Stena hjelpe til med å optimere din plastgjenvinning
  • Lunsj og erfaringsutveksling 

Meld din interesse allerede i dag. Vi kommer tilbake med en mer detaljert invitasjon nærmere arrangementsdagen.  

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

 

7 utfordringer med plastgjenvinning

Plast er en verdifull ressurs. Likevel går mesteparten av plasten i dag til forbrenning. Men ved å forstå plastens ulike egenskaper kan vi gjenvinne betydelig mer enn vi gjør i dag, og skape en sirkulær økonomi også for plast.

Les mer

Plastgjenvinning i forandring

Hvis du noen gang har sittet i en Volvo, er det svært sannsynlig at du har sittet foran et instrumentpanel som er produsert av International Automotive Components (IAC), en av Stena Recyclings kunder.

Les mer

Plast

Plast er et materiale som brukes mye og egner seg godt til plastgjenvinning. I en virksomhet kan plastavfall oppstå på flere forskjellige måter, men i hovedsak er det oftest brukt emballasje eller produksjonsavfall. Vi tar hånd om begge fraksjonene og tilbyr en enkel og kostnadseffektiv håndtering.

Les mer
Del denne siden