Re-think plastic

Plast er et fantastisk materiale med mange gode egenskaper for å skape holdbare produkter. Men vi må være nøye med håndteringen av plasten gjennom hele produktets livssyklus (kjeden). Altfor ofte ender plast opp i restavfall eller forbrenning helt unødvendig, i stedet for å bli gjenvunnet og brukt til nye produkter.

Ingen fossil plast innen 2030

Plast vil fortsette å bli brukt i IKEAs produkter fremover - men bare fornybar eller resirkulert plast.

Les mer

Gjenvinning av plast fra gammel elektronikk

Lær hvordan plast fra gammel elektronikk blir behandlet på våre anlegg i Halmstad.

Les mer

Uendelige muligheter

Hvilken rolle vil resirkulert plast spille I fremtiden? I denne episoden av Tanker om plast gir Trioplasts Andreas Malmberg sitt syn på resirkulert plast.

Les mer

Fra avfall til ressurser

På Stena Nordic Recycling Center i Halmstad, kan vi gjøre om brukt plast til nye råmaterialer. Finn ut hvordan!

Les mer

Lukk kretsløpet sammen

4. april inviterte Stena Recycling selskap og samarbeidspartnere fra hele Nord-Europa. Temaet var plastgjenvinning og hvordan vi kan få til et lukket kretsløp.

Les mer

To gode eksempler

Finn ut hvordan SKF og Siemens lager engasjerende kommunikasjon om materialhåndtering!

Les mer

«Snakk om gjenvinning!»

Pontus Almén, Content Manager i Stena Recycling, lurer på hva som skjer når bedrifter snakker om gjenvinningen sin.

Les mer

Stena Insight Report #1 2019

Industrien tjener på å snakke om gjenvinning og materialhåndtering. Last ned rapporten og les om potensialet for kommunikasjon på dette feltet.

Les mer

Utfordringer og muligheter med gjenvunnet plast

Plast er en av produksjonsindustriens mest uutnyttede ressurser – likevel fungerer gjenvinningen av den betydelig dårligere enn for andre materialer.

Les mer

Grafikk – plast i tall

Så mye gjenvunnet plast kan brukes i produksjonsindustrien i EU i 2050.

Les mer

Plastgjenvinning i forandring

Hvis du noen gang har sittet i en Volvo, er det svært sannsynlig at du har sittet foran et instrumentpanel som er produsert av International Automotive Components (IAC), en av Stena Recyclings kunder.

Les mer

Guide: Optimer plastkretsløpet i produksjonen

Last ned vår guide og finn ut hvordan din bedrift kan optimere plastbruken.

Les mer

Økt gjenvinning av elektronikkplast

I forskningsprosjektet SenSoRe tester man nye teknikker for å øke gjenvinningen av elektronikkplast.

Les mer

7 utfordringer med plastgjenvinning

Plast er en verdifull ressurs. Likevel går mesteparten av plasten i dag til forbrenning. Men ved å forstå plastens ulike egenskaper kan vi gjenvinne betydelig mer enn vi gjør i dag, og skape en sirkulær økonomi også for plast.

Les mer

 

INTERESSERT I Å UTVIKLE HÅNDTERINGEN AV PLAST?

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.


Stena Recycling har utviklet nye, innovative gjenvinningsprosesser og tjenester som gjør det mulig å f.eks. ta vare på plast i elektronisk avfall og plast fra industrien. Plasten fra elektronisk avfall  må separeres nøye i ulike kvaliteter ut fra om den er helt ren og klar til gjenvinning, eller om den f.eks. inneholder farlige stoffer som flammehemmende middel. Plast som inneholder farlige stoffer, energigjenvinnes i kontrollerte former. Annen plast separeres i fire hovedgrupper: ABS, PP, PE og PS. Stena Recycling kan også separere plast i ulike farger ut fra våre kunders ønsker. Slik skaper vi mer plast som kan gjenvinnes av produksjonsbedrifter. Stadig flere vil bruke gjenvunnet plast, og det trengs, ettersom bruken av plast trolig vil fortsette å øke i fremtiden.

 

SLIK SAMARBEIDER VI FOR Å SKAPE ET SLUTTET KRETSLØP AV PLAST

Optimert plasthåndtering i deres daglige virksomhet

Det er viktig at virksomheter gjør det riktig helt fra starten. Stenas omfattende ekspertise og tjenester innen plasthåndtering hjelper dere med å designe produkter som er tilpasset gjenvinning, velge de riktige plasttypene, gi medarbeidere opplæringen de trenger for å sortere riktig, og sikre tilpasset innsamlingsutstyr. En god infrastruktur for plastgjenvinning gjør det mulig å ta vare på en verdifull ressurs, og bidrar til at dere får en grønn forretningsprofil.

Økt gjenvinning er et viktig trinn opp på avfallsstigen

Med våre gjenvinningsprosesser kan vi sikre at flere plasttyper materialgjenvinnes fra f.eks. elektronikk og emballasje. Det er et viktig trinn opp på avfallsstigen til nye løsninger, hvor deres plastavfall tas vare på og kan brukes til å produsere nye produkter.

Gjenvunnet plast til nye plastprodukter

Gjennom vårt samarbeid med anerkjente plastprodusenter sørger vi for at deres plast blir en råvare som kan brukes til å produsere nye produkter. Det reduserer dessuten behovet for å bruke fossilt materiale i plastproduksjonen. Det er her vi slutter sirkelen for plasten og gir dere god kontroll over materialet hele veie.

Del denne siden