Gjenvinning Stavanger

1280x433_Filialen_CompQual80.jpg

Stena Recycling AS, filial Stavanger

Ved vår filial i Mekjarvik i Randaberg kommune gjenvinner vi store mengder jern, skrapjern, metaller, EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) og batterier årlig. Vi er regionens ledende anlegg for miljøriktig gjenvinning av slikt avfall fra offshore (olje og gass), industri, bedrifter og kommuner. Våre dyktige ansatte forvandler årlig rundt 70 000 tonn med avfall til nye råvarer som går inn i smelteverk og annen prosessindustri.
Anlegget er optimalt utformet for håndtering av avfall fra olje- og gassindustrien, med dypvannskai, stasjonær saks og mobilt løfteutstyr og mobile sakser.

Se film om anlegget i Stavanger og den viktige miljøjobben vi gjør sammen med kundene våre.

Dette er sirkulærøkonomi og bærekraft i praksis!

Åpningstider

07.00 - 16.00

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Kontaktpersoner

Del denne siden
Gjenvinning Stavanger

Veibeskrivelse