Gjenvinning Stord

1280x433_Filialen_CompQual80.jpg

Stena Recycling AS, filial Stord

Ved vår filial i Haugesund gjenvinner vi store mengder jern, skrapjern, metaller, EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) og batterier årlig. Vi er regionens ledende anlegg for miljøriktig gjenvinning av slikt avfall fra offshore (olje og gass), industri, bedrifter og kommuner. Våre dyktige ansatte forvandler årlig store mengder avfall til nye råvarer som går inn i smelteverk og annen prosessindustri.

Anlegget er optimalt utformet for håndtering av avfall fra olje- og gassindustrien med kai, mobilt løfteutstyr og mobile sakser.
Filialen har rundt 20 kompetente medarbeidere, og vi gjenvinner stadig økende mengder avfall.

Vi har tillatelse til drift utstedt av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), og vi er ISO-sertifisert iht. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Kontakt

Besøksadresse

Eldøyane Næringspark
5411 Stord

Telefon +47 45 81 26 95

Åpningstider

07.00 - 15.00

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Kontaktpersoner

Del denne siden
Gjenvinning Stord

Veibeskrivelse