Guide: Optimer plastkretsløpet i produksjonen

Optimer plastkretsløpet i produksjonen | Stena Recycling

Håndteringen av plast i industrien innebærer en rekke skjulte verdier som kan frigjøres. I arbeidet for en bærekraftig bedriftsprofil er det flere ledd i industriprosessen som er viktige å analysere.

Med riktig innsikt og en ordentlig analyse av hele produksjonsprosessen er det mulig å utvikle plasthåndteringen, spare tid og penger samt ta et sprang mot en mer effektiv produksjon og en mer bærekraftig profil for selskapet.

– Forbrukerne kommer til å stille høyere krav som i større grad angår industrien. Vi kommer til å ha spesielle krav til flere produkter, akkurat som vi i dag har med mat. Det samme kommer til å skje når det gjelder plast i produksjonsindustrien, sier Christoffer Wahlborg, Key Account Manager, Stena Recycling.

Fra et miljøperspektiv kan for eksempel returemballasje bli fraktet nærmere 100 mil i lastebil og likevel få en bedre CO2-verdi enn om den bare brukes én gang. I en del industrier snakker vi om flere hundre tonn med ren, brukbar plast som forbrennes i stedet for å bli brukt som ny ressurs, bare fordi produksjonslinjen ikke har tid til å hånd om den.

– Gjør man det på riktig måte, så er plast et utmerket materiale å gjenvinne. For øyeblikket finnes det ofte for mange ulike typer plast i én produksjonslinje, fra emballasje til ferdig produkt. For at man skal kunne gjenvinne plasten på en effektiv måte, må den sorteres skikkelig fra starten av, konstaterer Christoffer Wahlborg.

 

Last ned guiden her

 

Steg for steg: Optimer plastkretsløpet i produksjonen

Plastic_handling_circle_grey_NO_CompQual80.png 

BESLUTNINGER

Beslutninger om en produksjon blir ofte tatt flere år i forveien. Det innebærer i prinsippet at viktige beslutninger for 2025 blir tatt nå. Om en bedrift vil bruke en viss prosent gjenvunnet plast i produksjonen sin, bør de vite hvor den skal komme fra, lenge før omstillingen skjer. Ikke sjelden finnes det uutnyttede plastressurser i deres egen produksjon. 

 

DESIGN

Gjennom kartlegging og planlegging allerede i produksjonens første faser minimeres avfallet ved miljøstasjoner og avfallsbeholdere. F&U, design og innkjøp bør stille så tydelige krav som mulig. Spesifiser for eksempel alltid plasttype og farge også for emballasje, på den måten får dere kontroll over avfallet – består alt av samme type plast, kan emballasjen inngå i et kretsløp.

 

HOT SPOTS

For å ta vare på avfall og restmateriale er det viktig å sikre en arbeidsflyt som fanger opp den plasten som ellers ville gått tapt. Hvor i produksjonen blir emballasje og restmateriale håndtert, hvor tar det veien? Innkommende gods kommer for eksempel innpakket med et stort volum med emballasje. Dette kan bestå av engangsemballasje – som bare brukes én gang – eller emballasje som inngår i et returkretsløp.

 

HÅNDTERING

Uansett om gods går rett til produksjonslinjen eller blir lagret, er det mulig å sikre at minimalt med emballasje når ut i produksjonen. Ofte består emballasje og transportbeskyttelse av alle mulige typer plast. Noen av dem kan fjernes når gods kommer inn, men en del trengs for å beskytte deler og produkter frem til montering. Det er imidlertid mulig å integrere rutiner og avfallsutstyr direkte ved produksjonslinjen for å ta vare på gjenværende emballasjeplast.

 

EVALUERING

Hvordan fungerer plasthåndteringen i fabrikken deres akkurat nå? Gjør stikkprøvekontroller i oppsamlingsbeholderne og presenter resultatene i en rapport. Ved å gjøre løpende evalueringer av håndteringen kan man identifisere områder som kan forbedres. Evalueringen bør presenteres for dem som tar de avgjørende produksjonsbeslutningene, slik at den kan bli implementert som en naturlig del av bedriftens langsiktige bærekraftarbeid.

 

 

Plastgjenvinning – Beskytt nye verdier og fortell om det

Med riktig innsikt er det mulig å utvikle plasthåndteringen, spare tid og penger samt ta et viktig sprang for å oppnå både mer effektiv produksjon og en mer bærekraftig profil for selskapet.

 

Plasten sluker ressurser

Håndteringen av plast berører en rekke veivalg og beslutninger og krever forskjellige typer ressurser for produksjonsindustrien. Dette skjer gjennom hele produksjonen, fra innkjøps- og designavdeling til montører og truckførere. Verdiene som står på spill, kan for eksempel være innkjøpskostnader, kostnader til forbrenning, nedlagt håndteringstid for medarbeidere og anvendte arbeidsmaskiner. En klok ressurshåndtering av plast gjennom hele håndteringskjeden gir viktige fremskritt og gjør det mulig å utvikle sirkulære løsninger i stedet for lineære – løsninger der nye verdier ivaretas. 

 

Mesteparten av plasten forbrennes

I dag går en stor andel plast til forbrenning etter endt bruk. Dette skjer til tross for at plastens innkjøpsverdi kan tilsvare kostnadene for innkjøp av kobber, et høyt verdsatt materiale der alt gjenvinnes. Plast er med andre ord et verdifullt materiale som i stor grad går tapt senere i håndteringen. Rapporten Ett Värdebeständigt Svenskt Materialsystem viser at innkjøpsverdien for brukt plast er på opptil 10 milliarder kroner per år bare i Sverige. 84 % av plasten i emballasje, produksjonsavfall og kasserte produkter forbrennes eller legges på deponi. Resten materialgjenvinnes. Det ligger derfor et stort potensial i å revurdere plasten som ressurs.

 

Global buzz om plast – en mulighet til å bli et forbilde

Plast er det materialet som i de siste årene har vært verdens mest omtalte materiale noensinne. Fremskritt i håndteringen av plast kan derfor sette sterke spor etter seg i bærekraftrapporteringen og annen kommunikasjon til interessentene deres. Samtidig kan en utviklet håndtering bidra til et nytt, voksende marked for gjenvunnet plast. Hvem vet, kanskje går dere selv med tanker om økt bruk av gjenvunnet plast i produktene deres?

 

INTERESSERT I Å UTVIKLE HÅNDTERINGEN AV PLAST?

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

 

les mer


Grafikk – plast i tall

Så mye gjenvunnet plast kan brukes i produksjonsindustrien i EU i 2050.

Les mer

Utfordringer og muligheter med gjenvunnet plast

Plast er en av produksjonsindustriens mest uutnyttede ressurser – likevel fungerer gjenvinningen av den betydelig dårligere enn for andre materialer.

Les mer

Plast

Plast er et materiale som brukes mye og egner seg godt til plastgjenvinning. I en virksomhet kan plastavfall oppstå på flere forskjellige måter, men i hovedsak er det oftest brukt emballasje eller produksjonsavfall. Vi tar hånd om begge fraksjonene og tilbyr en enkel og kostnadseffektiv håndtering.

Les mer
Del denne siden