Spalte: Stort potensial for kommunikasjon om gjenvinning i industrien

Det er ikke mange industrier som har benyttet muligheten til å formidle fordelene med gjenvinning. Spesielt med tanke på redusert karbonfotavtrykk eller hvor mye mer materiale som kan introduseres til den sirkulære økonomien gjennom vellykkede initiativer. Fremskritt innen gjenvinning har et stort potensial når det gjelder hvordan industrien kommuniserer bærekraftighet.

Spalte om gjenvinning som kommunikasjon

Industribedriftene har lenge vært klar over de økonomiske fordelene med gjenvinning. Og de fleste vet at en velorganisert avfallshåndtering reduserer risikoen for driftsstans i produksjonen. Sistnevnte kan beskrives som en rød klut for enhver produksjonsvirksomhet. De store miljøgevinstene ved gjenvinning nevnes derimot sjelden i industriens kommunikasjon utad. Du kan saumfare industribedriftenes nettsider, sosiale medier og til og med bærekraftrapporter etter gode eksempler uten å finne noe. Verdien av avfallshåndtering og gjenvinning har ikke vært en selvfølge å belyse i kommunikasjon fra industrien. I stedet har bedriftene fokusert på ting som mindre energiforbruk eller smarte funksjoner for de som kjøper og bruker bedriftens produkter. 

Det er med andre ord mye potensial her. Gjenvinning innebærer store miljøgevinster. Gjennom gjenvinning av jern, metaller, plast, papir og andre materialer kan en industribedrift bidra til sterk reduksjon av karbondioksidutslippene. Ofte snakker vi om titusener tonn med karbondioksid per år. Og i noen tilfeller flere hundre tusen. Årsaken er at gjenvinning er mye mer bærekraftig enn å produsere produkter av helt nye materialer fra gruver, skog eller andre uberørte naturressurser. Dette er noe som burde omtales med stor entusiasme både i ekstern og intern kommunikasjon. Noen andre eksempler er fremskritt innen nye gjenvinningsløsninger og mer effektive transportløsninger.

Fordelene med gjenvinning trenger ikke bare å uttrykkes som tonn med karbondioksid, for det er mange som ikke helt forstår hva dette innebærer. I stedet kan fordelene beskrives med litt mer pedagogiske eksempler. Ett eksempel er da vi i Stena Recycling hjalp en industribedrift med å håndtere organisk avfall ved å gjøre det om til biogass. Energiverdien til det organiske avfallet ble beregnet og kunne sammenlignes med energiforbruket til fabrikken. Det viste seg at avfallets energiverdi var stor nok til å drive hele anlegget i én uke i året. Slik ble de litt kryptiske og intetsigende avfalls- og CO2-tallene gjort om til et tydelig eksempel på fordelene med å gjøre avfall om til en begripelig ressurs – ikke minst for alle de ansatte som håndterte avfallet. I tillegg fikk dette initiativet en fremtredende plass i bedriftens bærekraftrapport.

Jeg har jobbet med kommunikasjon i gjenvinningsbransjen i mer enn 20 år, og jeg kan garantere at bærekraftig materialhåndtering og gjenvinning aldri før har vært så i vinden som det er akkurat nå. Hele verden er opptatt av klimaet, og økt kunnskap om planetens begrensede ressurser har bidratt sterkt til dette. Industriens voksende behov for resirkulert plast og andre materialer til produkter skaper også større interesse for et velutviklet gjenvinningssystem. Resultatet blir et stort marked for resirkulerte materialer. Dette er en veldig positiv utvikling og en måte å gi omverdenen håp på.

Hos Stena ser vi hvordan det blir enklere å utforme pålitelig kommunikasjon når man har tilgang til oppdaterte opplysninger om avfallshåndtering. Det blir mye lettere å komme i gang hvis man har mer kunnskap om fordelene med gjenvinning av ulike avfallsfraksjoner, og kan bruke trender som viser fremskrittene på en grafisk måte.

Så – helt ærlig – når kommuniserte du sist fordelene med egen gjenvinning og forbedring? Du har sikkert mer informasjon enn du tror som kan brukes i kommunikasjonen til ansatte, kunder, myndigheter og andre du vil fremstå som et forbilde for.

 

Pontus Almén 
Content Manager

INTERESSERT I Å UTVIKLE HÅNDTERINGEN AV PLAST?

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Les mer


Fra avfall til ressurser

På Stena Nordic Recycling Center i Halmstad, kan vi gjøre om brukt plast til nye råmaterialer. Finn ut hvordan!

Les mer

Stena Insight Report #1 2019

Industrien tjener på å snakke om gjenvinning og materialhåndtering. Last ned rapporten og les om potensialet for kommunikasjon på dette feltet.

Les mer

To gode eksempler

Finn ut hvordan SKF og Siemens lager engasjerende kommunikasjon om materialhåndtering!

Les mer
Del denne siden