Gips

Gips_CompQual80.png

NS 1615  •  Stenas artikkelnr: 3692

Kvalitetskrav
Gipsavfall kommer i hovedsak fra bygg og anleggsbransjen. Dette er utsortert hele plater, halvplater eller småbiter av gips. Det er nytt eller gammelt avfall, og kan inneholde forurensing som tapet, glassfiberstrie, maling, skruer og beslag.

Innsamling
Hentes i lift- eller krokcontainere. Hele plater kan pakkes på pall.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og kvernes og sorteres, og sendes videre til sluttbruker.

Gjenvinning
Gips materialgjenvinnes, da avfallet kan gå til innblanding i ny sement og erstatter dermed jomfruelig gips. Forurensningene kan gå til energigjenvinning.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden