Hageavfall

Hageavfall_CompQual80.png

NS 1131  •  Stenas artikkelnr: 3927

Kvalitetskrav
Inneholder gress, løv, kvist og små greiner (maks 15 cm i diameter).

Innsamling
Samles inn i lift- eller krokcontainere.

Håndtering
På mottaket utføres en visuell kontroll før avfallet kvernes og komposteres. Derfor er det viktig at hageavfallet ikke inneholder jord, steiner, trestammer og større greiner, eller sand og grus fra vinterens strøing.

Gjenvinning
Hageavfall materialgjenvinnes og blir komposert og omdannet til ny jord eller brukes som råvare i produksjon av miljøvennlig drivstoff og biobrensel.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden