Rene masser

Rene masser_CompQual80.png

NS 1601 • Stenas artikkelnr: 3693

Kvalitetskrav

Masser som kun inneholder ren tegl, stein, grus, knust betong etc.

Innsamling

Samles inn i godkjente containere spesielt egnet for masser.

Håndtering

Ved mottak blir avfallet omlastet, og transportert videre til deponi som er godkjent for å ta

imot slikt avfall.

Gjenvinning

Rene masser kan material gjenvinnes til nye masser ved vasking og sortering.

Avvik

Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

 

Del denne siden