Urene masser

Urene masser_70_CompQual80.png

NS 1601 • Stenas artikkelnr: 3694

Kvalitetskrav

Masser som kun inneholder blandet stein, grus, jord, betong med armering, leca etc.

Innsamling

Samles inn i godkjente containere spesielt egnet for masser.

Håndtering

Ved mottak blir avfallet omlastet, og transportert videre til deponi som er godkjent for å ta

imot slikt avfall.

Gjenvinning

Urene masser kan material gjenvinnes til nye masser ved knusing, vasking og sortering.

Avvik

Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden