Betydningen av e-avfall

Avfall er en viktig ressurs og kildesortering er et felles ansvar. Dette betyr at vi ønsker at alt avfall skal sorteres ut så nærme kilden som mulig. På denne måten får vi gjenvunnet materialene og lar det leve videre i nye produkter. Med en effektiv materialgjenvinning reduseres klimapåvirkningene, men også kostnadene for din bedrift. For å gjøre kildesorteringen enklere for deg, finner du nyttig informasjon om ee-avfall her. For sammen skaper vi verdi og vil vinne kampen om et bedre miljø.