EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall | Stena Recycling

NS 1599  •  Stenas artikkelnr: 955

Kvalitetskrav
Elektrisk og elektronisk avfall - alle typer komponenter med en elektrisk eller elektronisk tilkobling. I denne fraksjonen hører telefon, data, video, husholdningselektronikk, industrielektronikk som elmotorer, apparatskap, styrings- og relèutstyr, brytere og eventuell annen fast el-installasjonsutstyr.

Innsamling
Elektronisk avfall samles normalt inn i bur eller i container. Kan også bruke beholdere, evt pall med karmer.

Håndtering
EE-avfall kontrolleres ved mottak, deretter miljøsaneres det, slik at alle miljøskadelige komponenter tas ut av produktene før resterende materialer gjenvinnes.

Gjenvinning
Jern, metaller, plast og kabler fra ee-avfallet sorteres ut og går til materialgjenvinning, eventuell endelig destruering av miljøfarlige materialer, for eksempel kvikksølvkomponenter, PCB, asbest eller lignende. Visse typer av plast, gass og væsker går til energigjenvinning. Alt farlig avfall gjenvinnes eller destrueres på en sikker måte av sertifiserte og godkjente aktører. Enkelte fraksjoner sendes videre for gjenbruk (fungerende produkter). Der blir produktene slettet for informasjon, pusset opp, oppgradert og deretter satt ut på markedet igjen.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden