EE-avfall

EE-avfall_CompQual80.png

NS 1599  •  Stenas artikkelnr: 955

Kvalitetskrav
Elektrisk og elektronisk avfall - alle typer komponenter med en elektrisk eller elektronisk tilkobling. I denne fraksjonen hører telefon, data, video, husholdningselektronikk, industrielektronikk som elmotorer, apparatskap, styrings- og relèutstyr, brytere og eventuell annen fast el-installasjonsutstyr. 

Innsamling

EE avfall i container: Store hvitevarer, kuldemøbler, varmtvannstanker, større mengder kabel og større mengede armaturer uten lysrør kan levers i container. Små elektro skal ikke løst i container.

EE avfall i bur: Mesteparten av EE avfall, unntatt lyspærer/rør, store hvitevarer, kuldemøbel og andre større enheter.

Lyspærer i tønne: Leveres uemballert. Mindre menger lyspærer kan leveres i pappeske dersom man markerer pappesken godt.

Lysstoffrør i lysstoffrørkasser: Leveres uemballert. Lysstoffrørkassene må pakkes korrekt. Se instruksjon. Mindre mengder lysstoffrør kan leveres i pappeske.

Emballasjen skal fylles så full som mulig, men den skal ikke fylles over kanten, da bur skal kunne dobbelt stables. Ved henting av EE avfall under 300kg genereres andre transportpriser en våre standardpriser.

Håndtering
EE-avfall kontrolleres ved mottak, deretter miljøsaneres det, slik at alle miljøskadelige komponenter tas ut av produktene før resterende materialer gjenvinnes.

Gjenvinning
Jern, metaller, plast og kabler fra ee-avfallet sorteres ut og går til materialgjenvinning, eventuell endelig destruering av miljøfarlige materialer, for eksempel kvikksølvkomponenter, PCB, asbest eller lignende. Visse typer av plast, gass og væsker går til energigjenvinning. Alt farlig avfall gjenvinnes eller destrueres på en sikker måte av sertifiserte og godkjente aktører. Enkelte fraksjoner sendes videre for gjenbruk (fungerende produkter). Der blir produktene slettet for informasjon, pusset opp, oppgradert og deretter satt ut på markedet igjen.

Avvik

EE avfall skal leveres uemballert. Det skal ikke leveres annen søppel sammen med EE avfallet, mindre mengder med jern og metaller vil godkjennes. Dersom du har lysstoffrør skal dette leveres hele i lysstoffrørkasse (husk plast inne i kassen) eller pappeske, ikke i bur eller container. Lysrør i armatur: Lysrør skal tas ut og leveres i egnet emballasje. EE avfall skal tappes for væsker, som olje og bensin. Nødpeilesendere skal ikke i EE avfallet. Airbags skal ikke i EE avfallet. Løse batterier skal ikke i EE avfallet. Toner og papir må fjernes fra kopimaskiner og printere. EE avfallet skal leveres så helt som mulig, med minst mulig skader.

Del denne siden