Kabler og ledninger

Kabler og ledninger_CompQual80.png

NS 1504  •  Stenas artikkelnr: 111174

Kvalitetskrav
Gruppen kabler og ledninger er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype. Vær oppmerksom på at noen typer kabler kan inneholde materialer, stoffer og forurensninger som gjør dem til farlig avfall. Ved tvil må opphav, type kabler og forurensning dokumenteres.

Innsamling
Kabler og ledninger samles og leveres i bur, pall med karmer etter avtale med transportør. Større mengder kabler og ledninger kan samles i container. Kabler må håndteres på en slik måte at saneringsmuligheter ikke forringes.

Håndtering
Kabler og ledninger kontrolleres visuelt ved mottak, miljøsaneres, slik at miljøskadelige komponenter tas ut av produktet.

Gjenvinning
Stål, metaller og noen typer av plast sorteres ut og går til materialgjenvinning. Visse typer av plast og væsker går til energigjenvinning. Farlig avfall gjenvinnes eller destrueres på en sikker måte.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden