farlig avfall

Avfall er en viktig ressurs og kildesortering er et felles ansvar. Dette betyr at alt farlig avfall skal sorteres. På denne måten får vi gjenvunnet materialene og lar det leve videre i nye produkter. Med en effektiv materialgjenvinning reduseres klimapåvirkningene, men også kostnadene for din bedrift. For å gjøre kildesorteringen enklere for deg, finner du nyttig informasjon om farlig avfall her. For sammen skaper vi verdi og vil vinne kampen om et bedre miljø.