Asbest

Asbest_CompQual80.png

NS 7250  •  Stenas artikkelnr: 7250

Kvalitetskrav
Asbest er et mineral i trådform som lett kan brekke opp og støve. Finnes blant annet i harde bygg- og fasadeplater, isolasjonsmaterial for rør og vannrør, fliser og flislim og gulvbelegg. Asbest ble forbudt i Norge i 1980, pga asbeststøvet kan være kreftfremkallende. Dette er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Asbest må pakkes to ganger inn i plast, teipes rundt og være tydelig merket med "asbest" fra avfallsprodusenten, for å forhindre at asbeststøvet spres. Dette hentes på pall, eller i lukket container.

Håndtering
Asbestavfallet sendes direkte til anlegg som har tillatelse til å deponere slikt farlig avfall, uten at emballasjen blir brutt opp.

Gjenvinning
Asbest deponeres, og graves ned på godkjente deponier.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden