Avfall med ftalater

Avfall med ftalater_CompQual80.png

NS 7156  •  Stenas artikkelnr: 7156

Kvalitetskrav
Ftalater er helse- og miljøskadelig, og er tilsatt som mykgjørende i PVC-plast. Finnes i mange ulike produkter, som i tak- og gulvbelegg (vinylbelegg og vinylgulvlister), kabler og understellsbehandling av biler og blir også brukt i tetningsmidler, lim, maling og lakk. Kan også være isolerglassruter som er produsert mellom 1975-2004. Dette er farlig avfall, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Hentes inn i sekker, beholdere eller container.

Håndtering
Transporteres og omlastes, før avfallet blir sendt til godkjent behandlingsanlegg for slikt farlig avfall.

Gjenvinning
Avfall med ftalater energigjenvinnes og forbrennes i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden