Blyakkumulator

Blyakkumulator_CompQual80.png

NS 7092  •  Stenas artikkelnr: 7092

Kvalitetskrav
Miljøskadelige batterier som er klassifisert som farlig avfall som inneholder Pb (bly), og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Blyakkumulatorer samles inn separat fra andre batterier. Akkumulatorene må stables på pall eller i godkjent batterikasse med isopor i mellom lagene.

Håndtering
Avfallet blir sortert etter type batterier på godkjent mottak og sendes videre til behandling eller destruksjon.

Gjenvinning
Blyakkumulator materialgjenvinnes. Metaller i batterier blir gjenvunnet på godkjente anlegg.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden