Brannslukningsapparater

Brannslukkningsapparater_CompQual80.png

NS 7261  •  Stenas artikkelnr: 7261

Kvalitetskrav
Varen består av ulike typer brannslukningsapparater. Dette er pulver-, skum- og karbondioksidapparater. Dette er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn i henhold til ADR-regelverket, og transporteres til anlegg som har tillatelse til å motta farlig avfall.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og blir sendt videre til sluttbruker.

Gjenvinning
Brannslukningsapparater går til forbrenning hos energigjenvinningsanlegg med god filtrering, slik at ingen skadelige stoffer kommer ut i naturen. Metallet blir materialgjenvunnet.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden