Bremsevæske

Bremsevæske_CompQual80.png

NS 7042  •  Stenas artikkelnr: 7042

Kvalitetskrav
Bremsevæske inneholder glykoler/glykoletere i forskjellige kombinasjoner, som gjør dette produktet svært giftig. Selv små inntak kan gi alvorlige forgiftninger. Dette er farlig avfall, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn i UN-godkjent emballasje som kanner, fat eller IBC.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og blir videre sendt til sluttbruker.

Gjenvinning
Bremsevæske destrueres ved høy temperatur i forbrenningsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden