Bromerte flammehemmere

Bromerte frammehemmere_CompQual80.png

NS 7155  •  Stenas artikkelnr: 7155

Kvalitetskrav
Bromerte flammehemmere er en gruppe med 75 organiske stoffer som brukes som tilsetningsstoff i mange ulike produkter, som for eksempel plast og kretskort i elektroniske produkter, tekstiler, plast og byggmaterialer. Disse stoffene har en alvorlig skadelig effekt på mennesker og dyr, og det er avfallsprodusentens ansvar å dokumentere hvorvidt avfallet er farlig eller ikke.

Innsamling
Samles inn i beholdere eller containere.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og blir sortert og bearbeides. Sendes deretter til sluttbehandling.

Gjenvinning
Bromerte flammehemmere energigjenvinnes, og destrueres ved høy temperatur i godkjente forbrenningsanlegg.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden