Filler, absorbenter

Filler, absorbenter_CompQual80.png

NS 7022  •  Stenas artikkelnr: 7022

Kvalitetskrav
Varen består av oljeholdige filler og absorbentprodukter. Dette er farlig avfall, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn i fat med lokk og hentes med ADR-godkjente kjøretøy.

Håndtering
Ved mottak gjennomr varen en visuell kontroll, og sendes videre til sluttbehandling.

Gjenvinning
Filler, absorbenter energigjenvinnes i forbrenningsanlegg som har tillatelse til dette.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden