Glykol, kjølevæske

Glykol, kjølevæske_CompQual80.png

NS 7042  •  Stenas artikkelnr: 7042

Kvalitetskrav
Kjølevæske inneholder etylenglykol og er svært giftig. Selv en liten slurk kan gi forgiftninger. Dette er farlig avfall, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfalls-forskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn i UN-godkjent emballasje som kanner, fat eller IBC.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og blir videre sendt til sluttbruker.

Gjenvinning
Kjølevæske destrueres ved høy temperatur i forbrenningsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden